Faculty

Katsuhiro Naito


Master

Shinya Sugiura

Yuki yamada

Toru Yoshizaki

Yuya Ogawa

Shuhei Isomura

Shoutarou Osaki

Takahiro Nimura

Yuki Mori


Under Graduate (Senior)

Ayana Asai

Masakiyo Ando

Ryota Ono

Hiroki Kato

Shota Kubota

Yuya Konishi

Hijiri Komura

Yuya Hirohama

Taiki Yoshikawa

Shuhei Yoshida


Under Graduate (Junior)